Class 39 Walking Horse Championship - Jill Monroe

Twin Cities 2018 B-0433